NAŠE USLUGE

Najam opreme

Zašto najam? Oprema u sopstvenom vlasništvu često nema ekonomsku opravdanost. Zato što istu po potrebi možete najamiti i tako se osloboditi balasta troškova kupovine, osiguranja, održavanja, gubitka vrijednosti, zastoja prilikom kvarova, angažmana stručnih kadrova za rukovanje. Iz predočenog logično je da najam opreme predstavlja dobar izbor prilikom angažovanja građevinskih mašina.

Pogotovu kada dođe do povećanja obima posla, a sopstveni kapaciteti nisu dovoljni, dobijate mogućnost:

  • Izbora više modela opreme i postavki – dodatnih priključaka shodno potrebi posla sa visoko kvalifikovanim rukovaocima;
  • Obezbijeđenje transporta na željenu lokaciju;
  • Održavanje opreme je uključeno u cijenu najma;
  • Dugotrajnim najmom dobijaju se bolji komercijalni uslovi.

Ukoliko vam je potrebna kvalitetna mehanizacija ili oprema zajedno možemo napraviti najbolji izbor, shodno vašim potrebama.

Usluge iskopa

Sa tehnološki savremenom mehanizacijom i stručnim kadrom pružamo usluge širokih i uskih iskopa u svima zemljanim kategorijama, kao i transport iskopanog materijala na određenu lokaciju.

Tehnički kadrovski specijalizovani smo za iskope temelja, podrumskih prostorija, suterena, bazena, jama, vodovodnih, elektro i kanalizacionih kanala, drenaža, kao i ravnanja – nivelisanja i uređenje terena, čupanja stabala i vađenje panjeva.

Odvoz materijala se vrši kamionima zapremine od 10 do 35t, zavisno od potreba i uslova na terenu.

Mašinsko rušenje

Rušenjem građevinskih objekata stvaraju se površine za različite namjene, od pretvaranja prostora u zelene ili korisne površine, preko stvaranja prostora za izgradnju novih objekata, do uklanjanja dotrajalih i nestabilnih konstrukcija.
Rušenje se obavlja pomoću rovokopača različitog dohvata sa specijalnim priključnim hidrauličnim alatima.

Mašine za rušenje osim rovokopača čine i različiti alati i postrojenja (kao što je mobilna čeljusna drobilica), što osim ubrzanja procesa rušenja donosi i recikliranje materijala, koji se kasnije može koristiti npr. kao tampon, a proizvodi se na mjestu izvođenja radova, pa se samim tim značajno umanjuju troškovi cijelog procesa.

Kod rušenja koja zahtijevaju rad u ograničenom prostoru koriste se mini bageri čime se obezbjeđuje sigurno i efikasno rušenje.

17

Mobilno postrojenje za reciklažu građevinskog otpada

Nakon rušenja objekata nastaje velika količina neselektovanog – sirovog građevinskog otpada koji ima loš uticaj na okolinu, a prilikom transporta i deponovanja šteta i troškovi se samo gomilaju.

Uz mobilno postrojenje za reciklažu građevinskog otpada već na samoj lokaciji rušenja uspješno se može selektovati i obraditi građevinski otpad. Građevinski otpad koji možemo reciklirati čine opeka, beton, armirani beton, asfalt, kamen i slični materijali. Postrojenje se sastoji od prilazne rampe, usipnog koša, čeljusne drobilice i izlaznog dijela za odabir recikliranog materijala. Reciklirani materijal na izlaznom dijelu postrojenja granulacije 0-650mm sa mogućnošću vraćanja većeg materijala na ponovno recikliranje.
Tokom procesa posebno se odvaja metal.

Sastavni dio postrojenja čine dva rovokopača, jedan sa kašikom, dok drugi ima priključen hidraulični čekić za usitnjenje većih komada građevinskog otpada. Efektivni kapacitet postrojenja iznosi 70t/lh.

Transport rasutog tereta

U mogućnosti smo da uspješno ispunimo zahtjeve u pogledu transporta rasutog tereta, bez obzira na njegovu specifičnost.
Za transport krupnog (kao što je šut, kamena raznih veličina i slično) i sitnog (kao što je cement, pijesak, šljunak, tampon, zemlja i slično) rasutog tereta obezbijedili smo adekvatna sredstva različitih specifikacija.

Ova usluga prije svega podrazumijeva dobru organizaciju transporta rasutog tereta, a naš transport vrše isključivo profesionalni vozači sa višegodišnjim iskustvom u ovom poslu. 

16
9

Usluge transporta i rada teretnim vozilom sa kranom - dizalicom

Teretno vozilo sa kranom – dizalicom nezaobilazno je sredstvo prilikom utovara i istovara teških i velikih tereta, kao i složenog manevrisanja u tom procesu.
Omogućava utovar, prevoz i istovar robe na paletama, armaturne mreže, metalnih profila, žice, drvene građe i sličnog tereta.
Praktično je nezaobilazno prilikom utovara i istovara kontejnera, podizanja tereta, uređaja i konstrukcija do visine dohvata krana.

Manipuliaciju kranom i transport vozilom sa kranom vrše isključivo profesionalni vozači – kranisti sa višegodišnjim iskustvom u ovom poslu.

Transport mašina i velikih tereta

Transport mašina i velikih tereta zahtijeva ogromno iskustvo i posebnu opremu, jer dimenzije i specifične karakteristike same mašine, odnosno tereta zahtijevaju stalnu opreznost u ovom procesu.
Posjedujemo i vučno vozilo sa prikolicom za prevoz radnih mašina, što nam omogućava transport mašina, vozila i specifičnih tereta velikih težina.

Pored usluge transporta organizujemo sve neophodne pripreme za bezbijedan i siguran transport i obezbjeđujemo vozilo za pratnju transporta.
Transport vrše isključivo profesionalni vozači sa višegodišnjim iskustvom u ovom poslu.

20

Injektiranje i sanacija pukotina

Injektiranje i sanacija pukotina je samo još jedan u nizu specifičnih problema za koje smo tehnološki i stručno opremljeni.
Vršimo radove na sanaciji pukotina u betonu, reparaciju ili zaštitu betona, konstruktivno ili statičko injektiranje betona i mnoge druge injekcione radove.

Injektiranje u osnovi predstavlja ubrizgavanje tekućih ili žitkih sredstava u šupljine i pore tla ili građevine radi postizanja vodonepropusnosti, učvršćivanja, konsolidacije ili homogenizacije.
Postupak se primjenjuje i pri iskopima građevinske jame, ispunjavanju šupljina u stijeni, učvršćivanju rastresitih materijala ispod temelja, učvršćivanju mateijala iza betonskih obloga, sanaciji djelova građevina, itd.

Za injektiranje se najčešće koristi cementni malter sa odgovarajućim dodacima ili epoksidne smole, radovi se mogu izvoditi i na nepristupačnim mjestima, podvodno, a obezbjeđuje se dugoročno rješenje problema uz veliku otpornost na hemikalije i agresivne vode.